नरेंद्र देशमुख

कंपनीचे नाव : Sweetoo Shrikhand
आपला हुद्दा : Proprietor
व्यवसायातील अनुभव : ११ वर्षे

तुमची उत्पादने व सेवा : श्रीखंड, चकली, चकली स्टिकस, शेंगदाणा चटणी, बटाटा पापड, खाकरा, कुकीज – हनी ओट्स, हॅन्डमेड चॉकलेट्स,

व्यवसायाचा पत्ता : ३८०, शंकर नगर, नागपूर – ४४००१०.
विद्यमान जिल्हा : नागपूर

ई-मेल : narendeshmukh380@gmail.com
मोबाइल : 7620899980 । 9370177209
संकेतस्थळ : sweetooshrikhand.in

The post नरेंद्र देशमुख appeared first on स्मार्ट उद्योजक.

Leave a Comment