ITR 2 Income Tax Return

ITR 2 हा भारतात कर भरण्यासाठी वापरला जाणारा एक आयकर विवरणपत्र (ITR) फॉर्म आहे. ITR 1 पेक्षा थोडा अधिक क्लिष्ट असलेला हा फॉर्म खालील व्यक्ती आणि संस्थांसाठी आहे:

ITR 2

व्यक्ति : ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा जास्त आहे आणि/किंवा ज्यांचे उत्पन्न खालील स्त्रोतांकडून येते:

 • वेतन (अनेक वेतन असल्यास किंवा इतर उत्पन्न असल्यास)
 • घर-मालमत्ता (एक किंवा अधिक मालमत्ता असल्यास)
 • विदेशी मालमत्ता/उत्पन्न
 • पूंजीगत नफा/लाभ (स्टॉक विक्री, मालमत्ता विक्री इत्यादी)
 • अन्य स्रोत (व्याज, डिविडंड इत्यादी)
 • हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)
ITR 2 वापरण्यासाठी पात्र नसलेले

ज्यांचे उत्पन्न फक्त वेतन आणि पेन्शनमधून येते (ITR 1 वापरा)
ज्यांचे उत्पन्न फक्त कृषी आणि इतर स्रोतांकडून ₹5 लाख पेक्षा कमी आहे (ITR 1 वापरा)
व्यावसायिक आणि व्यावसायिक उत्पन्न असलेले व्यक्ती आणि HUF (ITR 3 वापरा)

ITR 2 भरण्याचे फायदे
 • विविध उत्पन्नांचा समावेश करणे शक्य
 • कर कपात आणि सवलतींचा लाभ घेणे
 • कर्ज मिळवण्यासाठी सोयीस्कर
 • विदेश प्रवासासाठी आवश्यक असू शकते
 • सरकारी योजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असू शकते
ITR 2 भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
 • PAN क्रमांक
 • आधार क्रमांक
 • वेतन slips आणि फॉर्म 16 (जर तुमचे उत्पन्न वेतनातून असेल)
 • घर-मालमत्ता संबंधी कागदपत्रे
 • बँक खाते विधान
 • गुंतवणिकेवरील निवेदन (स्टॉक स्टेटमेंट, म्युच्युअल फंड स्टेटमेंट इत्यादी)
 • विदेशी उत्पन्नाचा पुरावा (जर लागू असेल)
 • HUF च्या बाबतीत, HUF चा तपशील
ITR काय आहे?
ITR फॉर्मपात्र करदातेविवरण
ITR 1व्यक्तिगत करदातावार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा कमी आणि सोपे उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, पेन्शन, घरभाडे, इत्यादी) असलेले.
ITR 2व्यक्तिगत करदाता आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा जास्त किंवा विविध उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, भाडे, पूंजीगत नफा, इत्यादी) असलेले.
ITR 3व्यक्तिगत करदाता आणि HUFव्यावसायिक आणि/किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेले.
ITR 4लघु आणि मध्यम व्यापारी (SMBP) आणि स्वयं रोजगारकलम 44AD, 44AE आणि 44ADA अंतर्गत कर गणना करणारे.
ITR 5व्यक्ती आणि फर्म (निगमित नाही)व्यवसाय आणि व्यावसायिक उत्पन्न (निगमित नाही फर्म) असलेले.
ITR 6कंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्थाकंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्था.
ITR 7धर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्थाधर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, विಶिष्ट शैक्षणिक संस्था.

ITR भरण्यात तुम्हाला अडचण येत असल्यास, तुम्ही ETaxwala ची मदत घेऊ शकता Etaxwala ची मदत घेण्यासाठी येथे क्लिक करा व पुढील फॉर्म भरा.

Leave a Comment