ITR 7 Income Tax Return

ITR 7 हा भारतात कर भरण्यासाठी वापरला जाणारा एक आयकर विवरणपत्र (ITR) फॉर्म आहे. हा फॉर्म खासकरून विशिष्ट प्रकारच्या संस्थांसाठी आहे ज्यांना त्यांचे वार्षिक उत्पन्न कर भरणे आवश्यक आहे.

ITR 7
ITR 7 वापरण्यासाठी पात्र कोण आहे?
  • धर्मादाय ट्रस्ट: धर्मादाय आणि / किंवा धार्मिक उद्देशांसाठी स्थापन केलेले ट्रस्ट
  • राजकीय पक्ष: भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष
  • विशिष्ट शैक्षणिक संस्था: विद्यापीठ (विश्वविद्यालय संस्था अधिनियम, 1956 अंतर्गत स्थापन केलेले) इतर शैक्षणिक संस्था ज्यांना विशेष दर्जा प्राप्त आहे (उदा., IIT, IIM)
ITR 7 वापरण्यासाठी अपात्र कोण आहे?
ITR 7 भरण्याचे फायदे

विशिष्ट संस्थांसाठी कर भरण्यासाठी आवश्यक
कर कपात आणि सवलतींचा लाभ घेणे (लागू असल्यास)
सरकारी योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असू शकते

ITR 7 भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र (ट्रस्ट / विद्यापीठ / राजकीय पक्ष)
  • बँक खाते विधान
  • ऑडिट रिपोर्ट (लागू असल्यास)
  • कर कपात प्रमाणपत्र (TDS)
  • कर विवरणिका (TCS)
  • निरंतर कर खाते क्रमांक (TAN)
  • देणगी / सदस्यता receipts (लागू असल्यास)
ITR काय आहे?
ITR फॉर्मपात्र करदातेविवरण
ITR 1व्यक्तिगत करदातावार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा कमी आणि सोपे उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, पेन्शन, घरभाडे, इत्यादी) असलेले.
ITR 2व्यक्तिगत करदाता आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा जास्त किंवा विविध उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, भाडे, पूंजीगत नफा, इत्यादी) असलेले.
ITR 3व्यक्तिगत करदाता आणि HUFव्यावसायिक आणि/किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेले.
ITR 4लघु आणि मध्यम व्यापारी (SMBP) आणि स्वयं रोजगारकलम 44AD, 44AE आणि 44ADA अंतर्गत कर गणना करणारे.
ITR 5व्यक्ती आणि फर्म (निगमित नाही)व्यवसाय आणि व्यावसायिक उत्पन्न (निगमित नाही फर्म) असलेले.
ITR 6कंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्थाकंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्था.
ITR 7धर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्थाधर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, विಶिष्ट शैक्षणिक संस्था.

ITR भरण्यात तुम्हाला अडचण येत असल्यास, तुम्ही ETaxwala ची मदत घेऊ शकता Etaxwala ची मदत घेण्यासाठी येथे क्लिक करा व पुढील फॉर्म भरा.

Leave a Comment