ITR 6 Income Tax Return

ITR 6 हा भारतात कर भरण्यासाठी वापरला जाणारा एक आयकर विवरणपत्र (ITR) फॉर्म आहे. हा फॉर्म खासकरून कंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्थांसाठी आहे ज्यांना त्यांचे वार्षिक उत्पन्न कर भरणे आवश्यक आहे.

ITR 6
ITR 6 वापरण्यासाठी पात्र कोण आहे

कंपन्या: सार्वजनिक किंवा खासगी, भारतीय किंवा परदेशी
निगमित सहकारी संस्था: सहकारी कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या

ITR 6 वापरण्यासाठी अपात्र कोण आहे?

व्यक्तिगत करदाते (ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 वापरा)
फर्म आणि निगमित नसलेले व्यावसाय (ITR 5 वापरा)
धर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, विशिष्ट शैक्षणिक संस्था (ITR 7 वापरा)

ITR 6 भरण्याचे फायदे
  • कंपन्यांसाठी कर भरण्यासाठी आवश्यक
  • कर कपात आणि सवलतींचा लाभ घेणे
  • सरकारी योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असू शकते
  • बँक कर्ज मिळवण्यासाठी सोयीस्कर
ITR 6 भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

कंपनी पंजीकरण क्रमांक (CIN)
बँक खाते विधान
ऑडिट रिपोर्ट (लागू असल्यास)
कर कपात प्रमाणपत्र (TDS)
कर विवरणिका (TCS)
निरंतर कर खाते क्रमांक (TAN)
वेतन विवरणपत्र (जर लागू असेल)

ITR काय आहे?
ITR फॉर्मपात्र करदातेविवरण
ITR 1व्यक्तिगत करदातावार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा कमी आणि सोपे उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, पेन्शन, घरभाडे, इत्यादी) असलेले.
ITR 2व्यक्तिगत करदाता आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा जास्त किंवा विविध उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, भाडे, पूंजीगत नफा, इत्यादी) असलेले.
ITR 3व्यक्तिगत करदाता आणि HUFव्यावसायिक आणि/किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेले.
ITR 4लघु आणि मध्यम व्यापारी (SMBP) आणि स्वयं रोजगारकलम 44AD, 44AE आणि 44ADA अंतर्गत कर गणना करणारे.
ITR 5व्यक्ती आणि फर्म (निगमित नाही)व्यवसाय आणि व्यावसायिक उत्पन्न (निगमित नाही फर्म) असलेले.
ITR 6कंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्थाकंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्था.
ITR 7धर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्थाधर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, विಶिष्ट शैक्षणिक संस्था.

ITR भरण्यात तुम्हाला अडचण येत असल्यास, तुम्ही ETaxwala ची मदत घेऊ शकता Etaxwala ची मदत घेण्यासाठी येथे क्लिक करा व पुढील फॉर्म भरा.

Leave a Comment