वेतनदारांसाठी ITR

वेतनदारांसाठी ITR भरणे हे सामान्यतः तुलनेने सोपे असते. भारतात, वेतनदारांसाठी सर्वाधिक सामान्य ITR फॉर्म म्हणजे ITR-1 (Sahaj) आहे.

वेतनदारांसाठी ITR
ITR-1 (Sahaj) पात्रता
 • वेतन आणि पेन्शन असलेले व्यक्ती
 • भाडे उत्पन्न मिळवणारे व्यक्ती ( विशिष्ट मर्यादेपर्यंत)
 • इतर स्रोतांकडून उत्पन्न (जसे बँकेतील व्याज) मिळवणारे व्यक्ती ( विशिष्ट मर्यादेपर्यंत)
 • व्यावसायिक किंवा व्यापार उत्पन्न नसलेले सेवानिवृत्त व्यक्ती
ITR-1 (Sahaj) भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
 • तुमचा PAN क्रमांक
 • तुमचा आधार क्रमांक (सर्वोत्तम)
 • तुमचा फॉर्म 16 (जर तुमच्याकडे वेतन असेल)
 • तुमच्या TDS प्रमाणपत्रे (जर तुमच्याकडे इतर स्रोतांकडून उत्पन्न असेल)
 • तुमच्या भाडे करारांची प्रत (जर तुम्हाला भाडे उत्पन्न असेल)
 • तुमच्या गुंतवणुकीवरील व्याज प्रमाणपत्रे (जर तुम्हाला बँकेतील व्याज असेल)
ITR-1 (Sahaj) मध्ये काय समाविष्ट आहे?
 • तुमची वैयक्तिक माहिती (नाव, पत्ता, PAN क्रमांक, इत्यादी)
 • तुमचे वेतन उत्पन्न ( तुमच्या फॉर्म 16 वरून)
 • तुमचे पेन्शन उत्पन्न
 • तुमचे भाडे उत्पन्न ( विशिष्ट मर्यादेपर्यंत)
 • इतर स्रोतांकडून तुमचे उत्पन्न (जसे बँकेतील व्याज) ( विशिष्ट मर्यादेपर्यंत)
 • तुमच्या कपात (HRA, कर्जावरील व्याज इत्यादी)
 • तुमची कर देय असलेली रक्कम
ITR भरण्याचे फायदे
 • कर परतावा: जर तुम्ही तुमच्या करापेक्षा जास्त कर भरला असेल तर तुम्हाला ITR दाखल करून कर परतावा मिळू शकतो.
 • आर्थिक स्थितीचा मागोवा: ITR तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चांचे विश्लेषण करण्यास आणि तुमच्या आर्थिक स्थितीचा मागोवा ठेवण्यास मदत करते.
 • कर्ज आणि व्हिसा: कर्ज किंवा व्हिसासाठी अर्ज करताना तुम्हाला तुमचा ITR दाखल करण्याची आवश्यकता असू शकते.
 • इतर आर्थिक व्यवहार: ITR इतर अनेक आर्थिक व्यवहारांसाठी आवश्यक असू शकते.
इतर निकष

कर-मुक्त उत्पन्न: जर तुम्हाला कर-मुक्त उत्पन्न मिळवत असाल (जसे की HRA भत्ता) तर तुम्हाला ते तुमच्या ITR मध्ये दर्शविण्याची आवश्यकता नाही.
व्यावसायिक खर्च: जर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाशी संबंधित खर्च असतील तर तुम्ही ते तुमच्या ITR मध्ये कपात करू शकता.
दानांसाठी कपात: जर तुम्ही दान केले असेल तर तुम्ही ते तुमच्या ITR मध्ये कपात करू शकता.

वेतनदारांसाठी ITR भरण्यासाठी टिप्स
 • तुमच्या फॉर्म 16 ची सर्व माहिती तुमच्या ITR मध्ये योग्य रीत्या भरलेली आहे याची खात्री करा.
 • तुमच्याकडे असलेल्या सर्व TDS प्रमाणपत्रांचा समावेश करा.
 • तुमच्या भाडे करार आणि गुंतवणुकीवरील व्याज प्रमाणपत्रांसारखी आवश्यक कागदपत्रे जतन करा.
 • ITR भरण्याची अंतिम तारीख जपना करा आणि वेळेत तुमचे ITR भरा.
 • जर तुम्हाला काही अडचण येत असल्यास, तुम्ही ETaxwala ची मदत घेऊ शकता Etaxwala ची मदत घेण्यासाठी येथे क्लिक करा व पुढील फॉर्म भरा.
ITR काय आहे?
अन्य प्रकारचे ITR फॉर्म

जर तुमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये वेतन व्यतिरिक्त काही समाविष्ट असेल, तर तुम्हाला वेगळ्या ITR फॉर्मची आवश्यकता असू शकते. उदाहरणार्थ, जर तुमचे व्यावसायिक उत्पन्न असेल तर तुम्हाला ITR-3 भरणे आवश्यक असू शकते.

ITR फॉर्मपात्र करदातेविवरण
ITR 1व्यक्तिगत करदातावार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा कमी आणि सोपे उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, पेन्शन, घरभाडे, इत्यादी) असलेले.
ITR 2व्यक्तिगत करदाता आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा जास्त किंवा विविध उत्पन्न स्त्रोत (वेतन, भाडे, पूंजीगत नफा, इत्यादी) असलेले.
ITR 3व्यक्तिगत करदाता आणि HUFव्यावसायिक आणि/किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेले.
ITR 4लघु आणि मध्यम व्यापारी (SMBP) आणि स्वयं रोजगारकलम 44AD, 44AE आणि 44ADA अंतर्गत कर गणना करणारे.
ITR 5व्यक्ती आणि फर्म (निगमित नाही)व्यवसाय आणि व्यावसायिक उत्पन्न (निगमित नाही फर्म) असलेले.
ITR 6कंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्थाकंपन्या आणि निगमित सहकारी संस्था.
ITR 7धर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्थाधर्मादाय ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, विಶिष्ट शैक्षणिक संस्था.

ITR भरण्यात तुम्हाला अडचण येत असल्यास, तुम्ही ETaxwala ची मदत घेऊ शकता Etaxwala ची मदत घेण्यासाठी येथे क्लिक करा व पुढील फॉर्म भरा.

Leave a Comment